Prof. Dr. Şenay ŞANLIER
Ege Üniversitesi
Fen Fakültesi
Biyokimya Bölümü
Biyokimya Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri:

- Lisans: Ege Üniversitesi,Kimya, Türkiye, 1991
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi,Biyokimya, Türkiye, 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi,Biyokimya, Türkiye, 2000
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi,Biyokimya, Türkiye, 2001
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Biyokimya, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri:

- Doçent, 2007-
- Yardımcı Doçent, 2001-2007
- Öğretim Görevlisi, 2000-2001
- Araştırma Görevlisi, 1993-2000

Mesleki Faaliyetleri:

- 'Metabolik Regülasyon Sistemleri', Biyokimya Yaz Okulu, Temmuz, 2008, 2008
- Yaşlanma Sempozyumu, Biyokimyasal Moleküler ve Klinik Yaklaşım, Türk Biyokimya Derneği, DEÜ Sabancı Kültür Merkezi., 2003
- Proteom, Metodlar ve Uygulama, Biyokimya Yaz Okulu, - 4-11 Ağustos, Dardanos Tesisleri, Çanakkale, 2002
- “:Purification and Microcharacterization of Proteins”:, Eylül , Berlin, Almanya(EMBO)., 1999
- “:Standardization of Medicine Laboratory and Guarantec of Quality”:, 20-22 Şubat, İzmir., 1998
- “:HPLC”: kursu, 5 Nisan, Mercure Hotel-İzmir (SEM Ltd.)., 1998
- “:Enzimoloji”:, Biyokimya Yaz Okulu, 21-28 Eylül , Kuşadası-Aydın (TUBITAK)., 1997
- “:Proteinlerin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”:, Biyokimya Yaz Okulu, 22-28 EylüL, Çeşme-İzmir (TUBITAK)., 1996
- “:Membran Proteinleri”:, Biyokimya Yaz Okulu, 14-20 MayıS, Çeşme-İzmir(TUBITAK)., 1995

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları:

- 2010, 'Effects of oregano essential oil with or without feed enzymes on growth performance, digestive enzyme, nutrient digestibility, lipid metabolism and immune response of broliers fed on wheat-soybean meal', British Poultry Science, 51(1), 67-80.
- 2009, 'Biosorption of Chromium,Cadmium and Cobalt from aqueous solution by immobilized living cells of Chryseomonas luteola TEM 05', Preparative Biochemistry &Biotechnology, 39(4), 419-428.
- "Comparative studies on the adsorption of Cr(VI) ions on to various sorbents", Bioresource Technology 98,661-665, (2007).
- "Immobilization of urease using glycidyl methacrylate grafted nylon -6-membranes", Process Biochemistry , 42, 439-443, 2007
- "Trypsin activity during larval development of Penaeus semisulcatus De Haan, 1844 fed on live feeds", Crustaceana, 80, (2007).
- "Studies on the applicability of alginate -entrapped Chryseomonas luteola TEM 05 for heavy metal biosorption", Journal ofHazardous Materials , 146, 1-2, 417-420, (2007).
- "Alginate beads encapsulation matrix for urease andpolyethyleneglycol-urease", Artificial Cells Blood Substitutes, and Immobilization .Biotechnology,(2007).
- "Investigation o f metal activation of partially purified polyphenoloxidase enzyme electrode", International Journal of Enviromental Analytical Chemistry , (2007).
- "Encapsulation of PEG -Urease/PEG-AlaDH within sheep erythrocytes and determination of the system’s activity in lowering blood levels of urea in animal models" , Artificial Cells Blood Substitutes, and Immobilization .Biotechnology ,(2007).
- "Prep aration and Characterization of k -Carrageenan İmmobilized Urease", Preparative Biochem.& Biotechnol ., 35(2), 135-.2005
- "Removal of Cr +6 from aqueoussolution by some algae", Journal of Environmental Biology, 26(2), 329-333,2005.
- 2004, Chromium and alımınum biosorption on Chrysomonas luteola , Applied Microbiology and Biotechnology, 64, 599-603,
- In vitro Study of Urease/AlaDH Enzyme System Encapsulated into Human Erythrocytes and research into its Medical Applications, Artif. Cells Blood Subst. Imm. Biotech., vol 30(1), s71-79.,2002.
- Screening and Simple Purification AlaDH in Bacillus Strains, Preparative Biochem.& Biotechnol, vol32(3), s277-287,2002.
- Encapsulation of PEG-urease/PEG-AlaDH Enzyme Systems in Erythrocyte, Artif. Cells Blood Subst. Imm. Biotech. vol 29(5), s405-413.,2001.
- Encapsulation of Catalase and PEG-catalase in Erythrocyte, Artif. Cells Blood Subst. Imm. Biotech., vol 29(5), s359-367.,2001
- Encapsulation of Urease and PEG-Urease in Erythrocyte, Artif. Cells Blood Subst. Imm. Biotech., vol 28(3), 2000.
- Immobilization of Urease on Activated PEG, Artif. Cells Blood Subst.Imm.Biotech., vol 24(3), s 273-278, 1996.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları:

- 1999, ., Bacterial Biosorption of Chromium(VI), Journal of Faculty of Science Ege University, 22,2,33-42.
- Turk.J.Field.Groups, vol 2, s 27-30, 1997
- İzmir İlinde Bazı Yem Fabrikalarında Üretilen Piliç ve Yumurta Tavuğu Yemlerinin Toplam Pentozan İçerikleri, Hayvancılık Araştırma Dergisi, vol 6, 1-4, s 64-66, 1996.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri :

- 2003, Comparative Studies on the Adsorption of Cr(VI) Ions on to Chitosan". - Baran, A., Bıçak, E., Baysal Hamarat, Ş., Önal, S., XIII Balkan Biochemical Biophysical Days and To A Meeting on Metabolic Disorders, 12-15 October, Kuşadası-Aydın
- “:Encapsulation of PEG-Urease/PEG-AlaDH Enzyme System in Erythrocyte”:,Hamarat Baysal, Ş., Uslan: A.H., BIOMED VII, 25-28 Eylül 2000, Ankara
- “:Screening of AlaDH in Bacillus strains”:, Baran, A.,Hamarat Baysal, Ş., Uslan, A.H.,The First International Biosciences Days, The First Congress of Balkan Association of Biosciences, XVth National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium-II, 20-24 April 1999, Antalya.
- “:Encapsulation of Urease and PEG-Urease in Erythrocyte”:,Hamarat,Ş., Uslan, A.H,BİOMED V, 16-18 Aralık 1998, Ankara
- “:Urease Immobilization on Activated PEG-5000 and Research into its Application”:Hamarat,Ş., Uslan, A.H, 1 st BIOMED, 19-21 Eylül 1994, Hacettepe Üniversitesi-Ankara

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri:

- "Investigation of metal activation by using partially purified polyphenoloxidase enzyme electrode", The 7th workshop on biosensors and bioanalytical -, Techniques in environmental and clinical analysis, September 10-14,Kuşadası, 2006.
- "Poli-L-Lizin kaplı aljinat kürelerde enzim immobilizasyonu ve karakterizasyonu", XX Ulusal Kimya Kongresi, 4 -8 Eylül, Kayseri, 2006.
- "Aşı polimerizasyonu ile üreaz enziminin immobilizasyonu ve optimum immobilizasyon koşullarının belirlenmesi", XIX Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül -4 Ekim, Kuşadası, 2005.
- "Ağır metal gideriminde immobilize Chryseomonas luteola TEM 05 kullanımı", XVII Ulusal K imya Kongresi, 30 Eylül -4 Ekim, Kuşadası, 2005.
- "Aljinat ve kitosan kaplı aljinat küreler kullanılarak sulu çözeltilerde ağır metal iyonlarının giderimi", XVII Ulusal Kimya Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim, Kuşadası, 2005.
- "Metal toksisitesinin yarattığı eritrosit peroksidasyonu ve oluşan peroksidatif hasarın önlenebilme olanaklarının araştırılması", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5 -9 Temmuz, Kars, 2004.
- "Aljinat kürelerde PEG -Üreaz immobilizasyonu ve kan üre düzeyini düşürebilme olanaklarının araştırılması", XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, 5 -9 Temmuz, Kars, 2004.
- Karajenan ve Kitosanla Kaplı Karajenan Jellerde Tutuklanan Chryseomonas luteola ile Co(II) Biyosorpsiyonu". - Baysal, H. Ş., Özdemir, G., Önal, S., XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos 2003, Çanakkale.
- 2003, Cd(II) Metalinin Aljinat ve Kitosan Kaplı Aljinat Kürelerde İmmobilize Edilen Chryseomonas luteola Kullanılarak Giderimi". - Önal, S., Özdemir, G., Baysal, H. Ş., XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25-29 Ağustos, Çanakka
- "Bazı Alg Türlerinde Krom Biyosorpsiyonu", XIII. Biyoteknoloji Kongresi, 25 -29 Ağustos, Çanak kale, 2003.
- “:Transkriptom Analizleri”:,Hamarat Baysal, Ş., Zihnioğlu, F., Proteom, Metodlar ve Uygulama, Biyokimya Yaz Okulu, 4-11 Ağustos 2002, Dardanos Tesisleri, Çanakkale
- “:Eritrositlerde Üreaz/AlaDH Enzim Çiftinin Enkapsülasyonu”:,Hamarat Baysal, Ş., Uslan: A.H., 1.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 19-23 Nisan 2000, Kuşadası-Aydın.
- “:Eritrositlerde Enkapsülasyon”:,Hamarat Baysal, Ş., Uslan: A.H., Biyokimyada temel ve Modern Teknikler, Biyokimya Yaz Okulu, 27 Ağustos-3 Eylül 2000, Kuşadası- Aydın.
- “:Bacillus Megaterium’: dan AlaDH Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”:,Hamarat Baysal, Ş., Baran, A., Yaşa, İ., Uslan, A.H., 13.Ulusal Kimya Kongresi, 31 Ağustos-4 Eylül 1999, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
- “:Bacterial Biosorption of Cr+6”:,Hamarat, Baysal, Ş., Pazarlıoğlu, N., Uslan, A., 12. Ulusal Kimya Sempozyumu, 7-11 Eylül 1998, Trakya Üniversitesi, Edirne.
- “:Catalase Immobilization on Activeted PEG-5000”: Hamarat Baysal,Ş., Uslan, A.H.,Biyokimya Enzimoloji Yaz Okulu,21-28 Eylül 1997, Kuşadası-Aydın
- Hamarat Şenay, Kaşıkara Nurdan, Telefoncu Azmi:Amberlite Ira 938 Reçinesinin Üzeaz İmmebilizasyonunda Kullanımı 10.Ulusal Biyokimya Kongresi İzmir.Türkiye 11-17 Ağustos 1991Poster
- Hamarat, Şenay, Kaşıkara, Nurdan, Telefoncu, Azmi:Amberlite Ira 938 Reçinesi Üzerinde Enzim İmmobilizasyonu. Kimya ve Kimya Müh.Senpozyumu, Kimya 91 Gazi Magosa K.K.T.C.2-5 Nisan 1991 Poster

Tamamlanmış Araştırma Projeleri:

- Araştırma Projesi, “Farklı Yöntemlerle Üreaz/AlaDH Enzim Çiftinin İmmobilizasyonu ve Sistemin Kan Üre Düzeyini Düşürebilme Olanaklarının Araştırılması”, Baran, A., Hamarat Baysal, Ş.(danışman), Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 2004-2008.
- 2008, Araştırma Projesi, “Curuf Kullanılarak Ağırmetal Giderimi”, Çamdoruk, K., Hamarat Baysal, Ş.(danışman), Araştırma Fon Saymanlığı Projesi(devam ediyor).
- 2005, Araştırma Projesi, “Metal Toksisitesinin Yarattığı Eritrosit Peroksidasyonu ve Oluşan Peroksidatif Hasarın Önlenebilme Olanaklarının araştırılması”, Akpınar, B.R., Hamarat Baysal, Ş.(danışman), Araştırma Fon Saymanlığı Projesi, 2 005.
- 2004, Araştırma Projesi, “Farklı Yöntemlerle Aktive Edilmiş PEG’ de Katalaz ve Süperoksitdismutaz İmmobilizasyonu ve PEG-Enzim Türevlerinin Eritrositlerde Enkapsülasyonları”, Hamarat Baysal Ş., Uslan, A.H., Ege Üniversitesi Araştırma Fonu2000 Fen 010.
- 2003, Araştırma Projesi, “:Eritrositlerde Enzim Konjugatlarının Enkapsülasyonları”:, Hamarat Ş., Uslan, A.H., Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 96 Fen 011,2000.
- 2003, Araştırma Projesi, “:Eritrositlerde PEG-Üreaz/PEG-AlaDH Enzim Sisteminin Enkapsülasyonu ve Sistemin Kan Üre Düzeyini Düşürebilme Olanaklarının Hayvan Denemeleri ile Araştırılması”:, Uslan, A.H., Hamarat Baysal, Ş., Karaçalı, S., Deveci, R., Pala H.H., Tunçbilek, Ö., 2000 BİL 040 nolu proje
- 2003, Araştırma Projesi, “Eritrositlerde PEG-Üreaz/PEG-AlaDH Enzim Sisteminin Enkapsülasyonu ve Sistemin Kan Üre Düzeyini Düşürebilme Olanaklarının Hayvan Denemeleri ile Araştırılması”Uslan, A.H., Hamarat Baysal, Ş., Karaçalı, S., Deveci, R., Pala H.H., Tunçbilek, Ö., TÜBİTAK projesi
- 2000, Araştırma Projesi, Diyabetin Neden Olduğu Moleküler Düzeydeki Hasarların İncelenmesi, Biyoteknolojik Tanı ve Tedavi Yöntemlerinin Geliştirilmesi, Feride Severcan, İnci Togan, Mete Severcan, Tülin Güray, Nursen Çoruh, Belma Turan, Faruk Zorlu, Ayşegül Üner, Tijen Utkan, Kıvanç Ergen, Ayça Doğan, Nadide Kazancı, Şenay Hamarat Baysal, Piraye Yargıçoğlu,..., DPT projesi.
- Araştırma Projesi, “:PEG Enzim Konjugatlarının İmmobilizasyonu”:, Hamarat Ş., Uslan, A.H., Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, 96 Fen 042, 1997.
- Araştırma Projesi, “:Immobilization of Urease and Research into its Medical Applications ”:, Hamarat, Ş.,Ege Üniversitesi Araştırma Fonu, (M.Sc. Tezi), 1995.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim:

- E.Ü.Atık Değerlendirilmesi Komisyon Üyeliği
- Türk Biyokimya derneği üyeliği

Kazandığı Ödüller:

- 2000, PROJE SERGİSİ 00 MANSİYON ödülü
- 1997, “:Enzimoloji”:, Biyokimya Yaz Okulu ikincilik ödülü.
- 1996, “:Proteinlerin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu”:, Biyokimya Yaz Okulu birincilik
- 1995, “:Membran Proteinleri”:, Biyokimya Yaz Okulu birincilik ödülü
- 1991, E.Ü.F.F.Kimya Bölüm üçüncülüğü

 

Prof. Dr. Bülent ULUTAŞ
Adnan Menderes Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Veteriner İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri:

1993-1998 ,Doktora, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları (Dr) (Veteriner)

Akademik Ünvan Ve Görevler:

- Profesör, 2011-
- Doçent, 2006-2011
- Yardımcı Doçent, 2000-2006
- Araştırma Görevlisi, 1994-2000

İdari Görevler:

- 2010-Anabilim Dalı Başkanı
- 2010-2011 Dekan Yardımcısı
- 2015- Anabilim Dalı Başkanı

Tez Danışmanlığı:

Devam Ediyor
Beyan
Doktora -  Göksel B.
Atlarda Farklı Hastalıklarda Serum Akut faz Proteinlerinin Konsantrasyonları
Devam Ediyor
Beyan
Yüksek Lisans -  Erhan A.
Kuzularda Neonatal Dönemde Bazı Akut Faz Proteinlerinin Serum Konsantrasyonlarının İncelenmesi
Devam Ediyor
Beyan
Yüksek Lisans -  Evrim E.
Gastrik Hastalıklı Köpeklerde Gastroskopinin Diagnostik ve Terapoetik Rolünün Retrospektif Değerlendirmesi
2004
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Göksel B.
Köpeklerde aspirin ile oluşturulan akut gastrik mukozal hasarlarda akut faz yanıtın değerlendirilmesi
2007
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Başak Dilan D.
Normovolemik koyunlarda %7.2 sodyum klorür + %6 dekstran 70 solüsyonunun infüzyon hızının plazma osmolalitesi ve elektrolit konsantrasyonları üzerine etkisi
2008
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Gülten Emek T.
Trombositopenili köpeklerde ehrkichia canis ve babesia canis enfeksiyonlarının prevalansı
2010
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Fırat S.
Dermatozlu köpeklerde malassezia etkenlerinin prevalansı
2012
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Saniye Servet E.
Köpeklerde vücut kondüsyonu ve metabolik değişkenler arasındaki ilişkiler
2014
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Doruk B.
Cryptosporidium parvum ile deneysel enfekte buzağılarda serum demir, bakır ve çinko konsantrasyonlarının incelenmesi
2014
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Emre A.
Canine parvoviral enteritisli köpeklerde klinoptilolit'in sağaltım etkinliğinin araştırılması
2015
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Doktora -  Gülten Emek T.
Sağlıklı ve farklı hastalıklı kedilerde serum akut faz protein konsantrasyonlarının araştırılması
2016
Tamamlandı
Adnan Menderes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İç Hastalıkları (Veterinerlik) Anabilim Dalı
Doktora -  Göksel B.
Atlarda farklı hastalıklarda serum akut faz proteinlerinin konsantrasyonlarının değerlendirilmesi

Verdiği Dersler:

- 2014-2015-Lisans, Intörn Programı
- 2014-2015-Lisans, Klinik IV
- 2014-2015-Lisans, Klinik II
- 2014-2015-Lisans, Küçük Hayvan İç Hastalıkları
- 2014-2015-Lisans, Klinik V
- 2014-2015-Lisans, Klinik III
- 2014-2015-Lisans, Klinik I
- 2014-2015-Lisans, İç Hastalıklarına Giriş
- 2014-2015-Lisans, Yaban ve Süs Hayvanları Hastalıkları
- 2014-2015-Lisans, Ruminant İç Hastalıkları
- 2015-2016-Lisans, Klinik V
- 2015-2016-Lisans, Klinik III
- 2015-2016-Lisans, Ruminant İç Hastalıkları
- 2015-2016-Lisans, Klinik I
- 2015-2016-Lisans, İç Hastalıklarına Giriş

Dergilerde Yayınlanan Makaleler :

- Hakemli , URAL KEREM,VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,PAŞA SERDAR,AYSUL NURAN,GÜLTEKİN MEHMET , Understanding Primary and Secondary Skin Lesions among Infectious Dermatoses in Dogs Lessons We Learned from Cases,,2012
- Hakemli , URAL KEREM,GÜLTEKİN MEHMET,ATASOY ABİDİN,ULUTAŞ BÜLENT , Spatial distribution of vector borne disease agents in dogs in Aegean region Turkey,,2014
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,ŞAHAL MEHMET , Renal function in calves with diarrhea and effects of fluid therapy,,2004
Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN , Bir koyun çiftliğindeki ishalli kuzularda cryptosporidiosis,,2004
- Hakemli , TUNA GÜLTEN EMEK,ULUTAŞ BÜLENT , PREVALENCE OF EHRLICHIA CANIS INFECTION INTHROMBOCYTOPENIC DOGS,,2009
- Hakemli , URAL KEREM,AYSUL NURAN,VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,ALDEMİR OSMAN SELÇUK,EREN HASAN , Single dose of secnidazole treatment against naturally occuring Giardia duodenalis infection in Sakiz lambs,1,2014
- Hakemli , URAL KEREM,AYSUL NURAN,TUNA GÜLTEN EMEK,ULUTAŞ BÜLENT , babesia Canis ile Enfekte Bir Köpekte Abdominal Kompartman Sendromu,,2012
- Hakemli , TUNA GÜLTEN EMEK,ULUTAŞ BÜLENT , Hastalıkların Biyobelirteçleri olarak Akut Faz Proteinleri,,2015
- Hakemli , ULUTAŞ PINAR ALKIM,VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,AYPAK SÜLEYMAN , Haptoglobin Serum Amyloid A and Ceruloplasmin Concentrations in Goats with Mixed Helminth Infection,,2008
- Hakemli , ULUTAŞ PINAR ALKIM,ULUTAŞ BÜLENT,SARIERLER MURAT , Serum Haptoglobin and Ceruloplasmin Concentrations in Dogs with Various Diseases,,2007
- Hakemli , SARIERLER MURAT,ULUTAŞ BÜLENT,KILIÇ NUH,KAHRAMAN RECEP , Radiographic Ultrasonographic and Endoscopic Examination of Gastroduodenal Region in Dogs,,2007
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,PAŞA SERDAR,KARAGENÇ TÜLİN,BAYRAMLI GÖKSEL , Case Report Clinical Observation in Two Dogs with Atypical Babesiosis,,2007
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,KIRAL FUNDA,BİRİNCİOĞLU SÜMBÜL SERAP , Unable to Protect Gentamicin Induced Nephrotoxicity with Allopurinol in Rats,,2006
- Hakemli , KARAGENÇ TÜLİN,ERTABAKLAR HATİCE,ULUTAŞ BÜLENT,AYPAK SÜLEYMAN,ERTUĞ SEMA , Aydın Yöresindeki Sığırlarda Toxoplasma gondii nin Seroprevalansı,,2005
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN , Cryptosporidiosis in Diarrhoeic Lambs on a Sheep Farm,,2004
- Hakemli , PAŞA SERDAR,ULUTAŞ BÜLENT , Cryptosporidium Oocysts in Goats in Aydın Province,,2003
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,ÖZLEM MEHMET BESİM,PAŞA SERDAR , Criyptosporidiosis li Buzağılarda Spiramisin in Terapötik Etkinliği,,2001
- Hakemli , VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,PAŞA SERDAR,BALKAYA MUHARREM,ÖZLEM MEHMET BESİM , Bazı Oral Rehidratasyon Çözeltilerinin Sütün Pıhtılaşması Üzerine Etkileri,,2001
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,ŞAHAL MEHMET , Böbrek Hastalıklarının Tanısında İdrar Gama Glutamiltransferaz Aktivitesinin Klinik Önemi,,2001
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN , Efficacy of Doramectin in Treatment of a Dog with Generalized Demodicosis Not Affected by Amitraz,,2000
- Hakemli , EREN HASAN,ÖZLEM MEHMET BESİM,ULUTAŞ BÜLENT , Tavşanlarda Cheyletiella Parasitivorax Megnin 1878 Acari Cheyletiellidae Enfestasyonu ve Phoxim ile Sağaltım,,1998
- Hakemli , EREN HASAN,OZLEM MEHMET BESIM,ULUTAŞ BÜLENT , Aydın İli Kedi ve Köpeklerinde Anti Toxoplasma Gondii Antikorlarının Sabin Feldman Boya Testi ile Araştırılması,,1998
- Hakemli , KURTDEDE ARİF,ULUTAŞ BÜLENT,ŞARALI Mehmet,KALINBACAK ASLAN,GÖKÇE GÜRBÜZ,BÖRKÜ M KAZIM,TANYEV BETÜL,TÜLİN DİKİCİOĞLU,ÖZLEM MEHMET BESİM , Gebeliğin Son Dönemi ve Laktasyon Başlangıcındaki Koyunlarda Amonyum Klorid in Kan Serumu İdrar Dışkı ve Sütte Kalsiyum ve Bazı Parametrelere Etkisi,,1995
- Hakemli , URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT,TUNCA RECAİ,KUM CAVİT,AVCİ HAMDİ,BOYACIOGLU MURAT,GULTEKIN MEHMET,ATASOY ABİDİN , Aflatoxicosis in rottweilers after eating moldy bread clinicopathological features and effective tetrasulphate therapy,,2013
- Hakemli , AYSUL NURAN,URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT,EREN HASAN,KARAGENÇ TÜLİN , First detection and molecular identification of Babesia gibsoni in two dogs from the Aydin Province of Turkey,,2013
- Hakemli , URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT,KIRKAN ŞÜKRÜ,GÜLTEKİN MEHMET,Parin Ugur , Florfenicol Therapy During Natural Mannheimia haemolytica Infection inSakiz Sheep,,2011
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,TAN MEHMET TOLGA,ULUTAŞ PINAR ALKIM,BAYRAMLI GÖKSEL , Haptoglobin and Serum Amyloid A Responses in Cattle PersistentlyInfected with Bovine Viral Diarrhea Virus,,2011
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,URAL KEREM,ULUTAŞ PINAR ALKIM , Acute Phase Response with Special Reference to C Reactive Protein inDogs with Generalized Demodicosis,,2011
Hakemli , URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT,ULUTAŞ PINAR ALKIM,GULTEKIN MEHMET,ATASOY ABİDİN , A Flock Level Analysis of an Outbreak of Natural Border Disease in SakizEwes and their Progeny,,2011
- Hakemli , URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT , MEPYRAMINE MALEATE TREATMENT OF URTICARIA IN HORSES A MULTI CENTERED RANDOMIZED PLACEBO CONTROLLED DOUBLE BLINDED CLINICAL TRIAL,,2010
- Hakemli , SARIERLER MURAT,BÖLÜKBAŞI OKAN,TURAN ERKUT,ULUTAŞ BÜLENT , The Effects of Different Anaesthetic Agents on ElectrodiagnosticParameters in Rats,,2010
- Hakemli , URAL KEREM,KURTDEDE ARİF,ULUTAŞ BÜLENT , Prevalence of haemoplasma infection in pet cats from 4 differentprovinces in Turkey,5,2009
- Hakemli , URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT , Immunization with Trichophyton verrucosum Vaccine in Hunter Jumper and Dressage Horses with Naturally Occurring Trichophyton equinum Infection A Prospective Randomized Double Blinded Placebo Controlled Clinical Trial,10,2008
- Hakemli , URAL KEREM,ULUTAŞ BÜLENT,KAR SIRRI , Eprinomectin treatment of psoroptic mange in hunter jumper and dressage horses A prospective randomized double blinded placebo controlled clinical trial,10,2008
- Hakemli , BAYRAMLI GÖKSEL,ULUTAŞ BÜLENT , Acute phase protein response in dogs with experimentally induced gastric mucosal injury,9,2008
- Hakemli , ULUTAS PINAR ALKIM,ULUTAŞ BÜLENT,TAN MEHMET TOLGA , Serum trace elements and ceruloplasmin levels in cattle infected withbovine viral diarrhoea virus,1,2008
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,BAYRAMLI GÖKSEL,KARAGENÇ TÜLİN , First case of Anaplasma Ehrlichia platys infection in a dog in Turkey,,2007
- Hakemli , ULUTAS PINAR ALKIM,BAYRAMLI GÖKSEL,ULUTAŞ BÜLENT,KIRAL FUNDA,ATASOY ABIDIN , Oxidative stress and non enzymatic antioxidant status in dogs withaspirin induced gastric mucosal injury,8,2006
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,PAŞA SERDAR,ALINGAN KEMAL , Clodronate treatment of vitamin D induced hypercalcemia in dogs,6,2006
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,SARIERLER MURAT,BAYRAMLI GÖKSEL,K OCAL , Macroscopic findings of idiopathic congenital megaoesophagus in a calf,1,2006
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,BAYRAMLI GÖKSEL,KARAGENÇ TÜLİN , Efficacy of topical administration of eprinomectin for treatment of ear mite infestation in six rabbits,10,2005
- Hakemli , VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,KARAGENÇ TÜLİN,BAYRAMLI GÖKSEL , Use of doramectin for treatment of sarcoptic mange in five Angora rabbits,8,2005
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,ŞAHAL MEHMET , Urinary ggt creatinine ratio and fractional excretion of electrolytes in diarrhoeic calves,8,2005
- Hakemli , PAŞA SERDAR,ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,POLAT U,ÖZLEM MEHMET BESİM , Pre and post treatment clinico pathological alterations in cattle withanaplasmosis,1,2005
- Hakemli , SARIERLER MURAT,ULUTAŞ BÜLENT,YÜREKLİ YAKUP,BAYRAMLI GÖKSEL,ERDOĞAN SERPİL , Scintigraphic assessment of hepatobiliary functions in healthy adultdogs,,2005
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,BAYRAMLI GÖKSEL,ULUTAS PINAR ALKIM,KARAGENÇ TÜLİN , Serum concentration of some acute phase proteins in naturally occurringcanine babesiosis a preliminary study,,2005
- Hakemli , PAŞA SERDAR,VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,ÖZLEM MEHMET BESİM , Ectopia cordis cervicalis in a calf,4,2003
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,ÖZLEM MEHMET BESİM,ULUTAS PINAR ALKIM,EREN VADULLAH,PAŞA SERDAR , Fractional excretion of electrolytes during pre and postpartum periods in cows,10,2003
- Hakemli , ULUTAŞ BÜLENT,BAYRAMLI GÖKSEL , Clinical and laboratory findings in cows with pyelonephritis 8 cases,3,2002

Bildiriler:

- Uluslararası , Özet bildiri , TUNA GÜLTEN EMEK,PAMUK KAMURAN,yılmaz Burhan,ULUTAŞ BÜLENT,1. Uluslararası Veteriner cerrahi Kongresi,11.05.2016
- Uluslararası , Özet bildiri , TUNA GÜLTEN EMEK,BAKIRCI SERKAN,VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,KARAGENÇ TÜLİN,Internatıonal Congress On Advances In Veterinary Sciences & Technics,25.08.2016
- Uluslararası , Poster , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,URAL KEREM,ERDOĞAN HASAN,DİNLER CEREN,AY ERHAN,ULUTAŞ PINAR ALKIM,KARAGENÇ TÜLİN,"ONE WORLD - ONE HEALTH - ONE VISION",14.10.2015
- Ulusal , Poster , TUNA GÜLTEN EMEK,ERDOĞAN HASAN,DİNLER CEREN,ULUTAŞ BÜLENT,11. ulusal veteriner iç hastalıkları,
- Ulusal , Poster , TUNA GÜLTEN EMEK,ERDOĞAN HASAN,UÇAR EYÜP HAKAN,ULUTAŞ BÜLENT,11. ULUSAL VETERİNER İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ,
- Ulusal , Poster , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,URAL KEREM,TUNA GÜLTEN EMEK,9. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , TUNA GÜLTEN EMEK,KARAGENÇ TÜLİN,ULUTAŞ BÜLENT,Uluslararası katılımlı 10. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Uluslararası , Poster , ULUTAŞ BÜLENT,TUNA GÜLTEN EMEK,ACTUALITIES IN VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE,
- Uluslararası , Poster , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,URAL KEREM,TUNA GÜLTEN EMEK,ERDOĞAN HASAN,KÖSE ONUR,KARAGENÇ TÜLİN,proceedings Apicomplexa in farm animal,
- Uluslararası , Poster , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,URAL KEREM,ERDOĞAN HASAN,TUNA GÜLTEN EMEK,KARAGENÇ TÜLİN,XIV Middle Europan Buiatrics Congress,
Ulusal , Sözlü Bildiri , AYSUL NURAN,ULUTAŞ BÜLENT,16. ULUSAL PARAZİTOLOJİ KONGRESİ,
- Uluslararası , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,URAL KEREM,ULUTAŞ PINAR ALKIM,th World Veterinary Congress of Dermatology,
- Uluslararası , Sözlü Bildiri , SARIERLER MURAT,ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,First European Dirofilaria Days,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,KARAGENÇ TÜLİN,First European Dirofilaria Days,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ PINAR ALKIM,ULUTAŞ BÜLENT,KIRAL FUNDA,6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,KARAGENÇ TÜLİN,6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,KARAGENÇ TÜLİN,6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,ULUTAŞ PINAR ALKIM,KARAGENÇ TÜLİN,6. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,ULUTAŞ PINAR ALKIM,KARAGENÇ TÜLİN,The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,TAN MEHMET TOLGA,ULUTAŞ PINAR ALKIM,The 12th Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,PAŞA SERDAR,KARAGENÇ TÜLİN,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , PAŞA SERDAR,ULUTAŞ BÜLENT,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,PAŞA SERDAR,VOYVODA HÜSEYİN,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,SARIERLER MURAT,YÜREKLİ YAKUP,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , SARIERLER MURAT,ULUTAŞ BÜLENT,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,SARIERLER MURAT,V. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,I. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , SARIERLER MURAT,TURAN ERKUT,ULUTAŞ BÜLENT,19. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,TURAN ERKUT,SARIERLER MURAT,1. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,II. Ulusal Buiatri Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , PAŞA SERDAR,VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,II. Ulusal Buiatri Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,ŞAHAL MEHMET,II. Ulusal Buiatri Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,VOYVODA HÜSEYİN,PAŞA SERDAR,II. Ulusal Buiatri Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , ULUTAŞ BÜLENT,ULUTAŞ PINAR ALKIM,EREN VADULLAH,PAŞA SERDAR,IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , VOYVODA HÜSEYİN,ULUTAŞ BÜLENT,PAŞA SERDAR,BALKAYA MUHARREM,IV. Ulusal Veteriner İç Hastalıkları Kongresi,
- Ulusal , Sözlü Bildiri , KURTDEDE ARİF,ŞAHAL MEHMET,KALINBACAK ASLAN,ULUTAŞ BÜLENT,Ulusal İç Hastalıkları Kongresi.

Bilimsel Dergilerdeki Görevler:

- Microarray-Based study of antimicrobial resistance genes distribution in Escherichia coli phylogroups from diarrhea tic calves and poultry colibacillosis domesticated in Tehran district, Iran , Dergi , Editör,2016
- Clinical, hematologic and biochemical findings in cattle with lumpy skin disease during an outbreak in southwest Iran , Dergi , Editör,2016

Bilimsel Hakemlikler:

-TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Veterinerlik İç Hastalıkları.